Titlebar1
Titlebar2

Nämä sivut ovat koekäytössä.

Kommentit, parannusehdotukset ja ennen kaikkea avun tarjoukset osoitteeseen risto.kaivola@motoristisurvival.fi

Tämän aineiston tarkoituksena on auttaa motoristia säilymään hengissä. Tänne on kerätty selostukset siitä, mihin moottoripyöräilijät viime vuosina ovat kuolleet. Voit ottaa opiksi muiden onnettomuuksista.

Tarkoitus on auttaa etsimään onnettomuuden syitä. Niiden tunteminen voi auttaa sinua havaitsemaan todellisia vaaroja ja toimimaan oikein tilanteissa, joissa voi sattua jotain.

Selostukset on yritetty kirjoittaa lähtien motoristin, kuljettajan näkökulmasta, kaikki muu on jätetty pois; kuljettajan tarkka ikä, ammatti, paikka ja niin poispäin - jopa pyörän tyyppi silloin kun se ei ole oleellinen. Myös asioiden esitystapa pyrkii olemaan mahdollisimman neutraali.

Jäljelle jää se, mihin motoristi olisi voinut itse vaikuttaa.

Kokemus liikenteestä ja sääntöjen tuntemus ovat selostuksien ymmärtämisen edellytyksiä. Liikennesääntöjen ja tavallisen, ennakoitavissa olevan toiminnan tietäminen ovat tarpeen, jotta tapauksia voi itse analysoida. Mukaan on myös liitetty omia tulkintojani keinoista joilla motoristi olisi voinut selvitä hengissä. Niitä ei tarvitse avata, ellei tahdo.

Onnettomuusselostukset kattavat käytännöllisesti katsoen kaikki kuolemaan johtaneet moottoripyöräkolarit vuosilta 1996 - 2001 sekä noin puolet vuoden 2002 onnettomuuksista. Kuolleita motoristeja on aineistossa 85, kyytiläisiä 4 ja autossa olleita, tai muita sivullisia 4 henkeä. Selostukset perustuvat onnettomuuksien tutkijalautakuntien aineistoihin. Nykykäytännön mukaisesti niistä ei pitäisi pystyä tunnistamaan asianosaisia.

Työkalusivuilla on laskureita, joilla voit arvioida pyörän mahdollisuuksia fysiikan rajoissa. Siellä on sivut hirvien käyttäytymisestä, havainnoista, jarrutuksesta ja kaarreajosta. Onnettomuuksien selostuksien käsittelyn avuksi on esitelty riskianalyysin työkaluja.

Käyttöohje: lue selostus, katso kaaviota, mieti miten motoristi olisi voinut selvitä. Mieti voitko itse joutua vastaavaan tilanteeseen, ja miten voit välttyä siltä. Jos haluat voit katsoa ja käyttää laskureita, ohjeita ja analyyseja.

Taustaa ja kiitokset


 © teksti Risto Kaivola    © kuvat Christina Palmu